Trigonometrija

Trigonometrija

Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5

Sada ćemo definisati šta su to sinus i kosinus ugla.

Pogledajmo sliku ispod:

Krug ima poluprečnik dužine 1.

Tačka A je centar kruga, a tačka B se nalazi na njemu.

Tačka X je projekcija iz B na x-osu, a tačka Y projekcija iz B na y-osu.

Duz AX predstavlja kosinus ugla α, a duz AY predstavlja sinus ugla α.

Na animaciji ispod možete promeniti vrednost ugla α preko slajdera i prikazaće vam se sinus i kosinus za ugao α.

Sada ovo možemo da primenimo na problem sa tetivom, ali da ga ovog puta rešimo pomoću trigonometrije:

Tražimo dužinu tetive BC:

Ovde je iskorišćen identitet za polovinu ugla, ali se može izračunati i bez njega.

Na ovaj način, Grci su rešili problem sa tetivom, a ujedno i prvi put upotrebili izraze sinus i kosinus.

Na sledećoj strani videćemo još neke prikaze trigonometrijskih funkcija.

Sledeca strana
Prethodna strana